ODYSSEUS

Projekt ODYSSEUS (Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under unfavourable geological settings)

Projekt dotyczy możliwości zagospodarowania średnio- i niskogatunkowych węgli zalegających w złożach o niekorzystnych warunkach geologicznych, ukierunkowanych na produkcję paliw płynnych oraz wartościowych surowców chemicznych.

Celem projektu jest w szczególności optymalizacja wariantów łańcucha dostaw węgiel- paliwa płynne pod kątem technologicznym, ekonomicznym oraz środowiskowym, bazująca na wynikach prac eksperymentalnych oraz analiz studialnych dla wybranych w projekcie lokalizacji - złoża węgla Maza-Varalja (Węgry) i Kardia (Grecja).

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w latach 2019 – 2022 w konsorcjum naukowym, którego liderem jest Helmholtz Zentrum Potsdam Deutschesgeoforschungszentrum - GFZ (Niemcy). Oprócz GZF konsorcjum projektu tworzą Główny Instytut Górnictwa, Technische Universitaet Bergakademie Freiberg (Niemcy), University of Leeds (Wielka Brytania), Calamites Ltd. (Węgry), DMT (Niemcy), Public Power Corporation S.A. (Grecja), Uniwersytet Pecs (Węgry),  Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis - CERTH (Grecja).

Do głównych zadań badawczych projektu należy integracja wiedzy, jaką pozyskano podczas wdrażania technologii przetwórstwa i eksploatacji paliw, takich jak: upłynnianie węgla, wiercenia kierunkowe, zbrojenie odwiertów, monitoring in-situ, niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego i ropy naftowej, CBM, technologie wychwytu i składowania dwutlenku węgla (CCS). Istotnym elementem projektu jest weryfikacja przebiegu procesu konwersji węgla na drodze badań laboratoryjnych i wielkoskalowych. Realizacja projektu jest podzielona na 8 zadań:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem

Zadanie 2. Integracja danych i technologie w łańcuchu dostaw węgiel – paliwa ciekłe

Zadanie 3. Badania eksperymentalne dla integracji podziemnej konwersji węgla

Zadanie 4. Weryfikacja w skali demonstracyjnej integracji naziemnej konwersji węgla w łańcuchu dostaw węgiel – paliwa ciekłe

Zadanie 5. Ocena geologiczna, koncepcja eksploatacji górniczej

Zadanie 6. Określenie ryzyk techniczno – gospodarczych oraz oddziaływania socjo – gospodarczego

Zadanie 7. Ocena ryzyk środowiskowych i zarządzanie ryzykiem

Zadanie 8. Rozpowszechnianie wyników projektu

Głównym zadaniem GIG w projekcie jest prowadzane prac eksperymentalnych nad możliwością zgazowania in-situ pokładów węgla objętych projektem oraz określenie możliwych kierunków zagospodarowania uzyskiwanego gazu.