VIII spotkanie interesariuszy

VIII spotkanie interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC

W dniu  25 czerwca 2019 r. w Ustroniu, w ramach posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Lokalnej polityki energetycznej ŚZGiP odbyło się VIII spotkanie grupy interesariuszy w ramach projektu MOLOC. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 11 gmin i miast województwa śląskiego (Bielsko Biała, Chorzów, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Katowice, Miedźno, Mikołów, Piekary Śląskie, Rybnik, Strumień, Żory), którzy byli reprezentowani przez członków Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Ponadto na spotkaniu był obecny przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

W trakcie spotkania Pan Jakub Kułach z Urzędu Miasta Katowice przedstawił prezentację zatytułowaną „Projekt MOLOC. Pilot Action Plan – Miejskie Centrum Energii”, w której omówił cel oraz zasady funkcjonowania punktu konsultacyjnego „Miejskie Centrum Energii” otwartego we wrześniu 2018 r. w Katowicach. Następnie Pani Beata Urych z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa przedstawiła prezentację pt. ” Punkty konsultacyjne dla mieszkańców, informujące o działaniach na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków, pozyskiwaniu środków na wymianę źródeł ciepła, innych działaniach poprawiających jakość powietrza. Dom zrównoważonego budownictwa w Lille”, w której szczegółowo przedstawiła doświadczenia Partnera z Lille odnośnie punktu konsultacyjnego - Maison de l'habitat durable, które stały się inspiracją do uruchomienia podobnego punktu w Katowicach (Miejskiego Centrum Energii). Pan Mariusz Ćwięczek przedstawił prezentację „Projekt MOLOC: Pilot Action Plan. System monitoringu nośników energii i wody w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice – wielowariantowa analiza wdrożenia”, w której omówił obecne zapotrzebowanie na media w budynkach publicznych miasta Katowice, dotychczasowe doświadczenia Katowic w zakresie monitoringu zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach publicznych, a także planowane działania mające na celu obniżenie zużycia mediów energetycznych. 

Tematyka poruszana w trakcie spotkania pozwoliła skonsultować kluczowe punkty przewidywane w Planie Działań zmierzającym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w mieście Katowice, który jest opracowywany w ramach projektu MOLOC.