VI spotkanie interesariuszy

VI spotkanie interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC

 

21 listopada 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się VI spotkanie grupy interesariuszy w ramach projektu MOLOC Project finansowanego przez interregeurope. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w województwie śląskim, w tym przedstawiciele 7 gmin i miast województwa śląskiego (Bielsko Biała, Chorzów, Katowice umkatowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Żory), którzy byli reprezentowani przez członków Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, przedstawiciele władz regionalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) i organizacji pozarządowych (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii).

Uczestnicy dyskutowali również jak zwiększyć zapotrzebowanie energetyczne miast? Jakie są bariery, które stoją na przeszkodzie efektywnemu wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej w śląskich gminach? Gminy sięgają w tym celu po środki własne, ale również zewnętrzne źródła finansowania, m.in. ważną rolę będzie pełnił uruchomiony program rządowy Czyste Powietrze. Jednak poruszono problem braku motywacji mieszkańców do zmiany źródeł ciepła, pomimo zachęt finansowych. Jedną z przyczyn są wysokie koszty ciepła sieciowego.

Istotną rolę mogą mieć działania nieinwestycyjne – wymierne oszczędności dla gminy mogą wynikać z wyznaczenia „gospodarza energetycznego”, czyli osoby odpowiedzialnej w budynkach publicznych, np. szkołach za kontrolę stanów liczników, miesięcznych faktur, nieefektywnych energetycznie zachowań, takich jak przegrzewanie pomieszczeń, równoczesne ogrzewanie pomieszczeń i otwieranie okien.

W miastach wiele pozostaje do zrobienia. Wciąż brakuje systemowych rozwiązań umożliwiających zbieranie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i ciepła. Pracownicy pełniący funkcję energetyków miejskich są odpowiedzialni za zbyt wiele zadań związanych nie tylko z monitoringiem zużycia energii w gminie, ale również np. z przygotowaniem przetargów na media energetyczne, termomodernizacją, rozbudową sieci i niską emisją. Rosnąca rola polityki niskoemisyjnej wymaga zaangażowania większych zasobów ludzkich.