Spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC

W dniach 13‐15 marca 2017 r. w Lille, Francja odbyło się spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej” (Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition).
 
Liderem projektu jest miasto Lille, a partnerami miasta: Turyn (Włochy), Hamburg (Niemcy) i Suczawa (Rumunia) oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice i organizacja Europejska Sieć „Energy Cities”.
 
Głównym celem projektu MOLOC jest opracowanie modelowych europejskich działań w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną. Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Jednym z efektów projektu ma być zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej – mówi dr Beata Urych, koordynator projektu w GIG. Oczekujemy, że w ramach projektu zostanie określony najkorzystniejszy sposób zakupu i wdrożenia interaktywnego systemu monitorowania nośników energii do stosowania w obiektach użyteczności publicznej w Katowicach – powiedział Daniel Wolny, kierownik referatu zarządzania energia w Urzędzie Miasta Katowice.
 
Projekt jest kluczowym przedsięwzięciem w długoterminowej strategii energetycznej miast partnerskich. Świadczy o tym fakt, iż wszystkie delegacje poza gronem eksperckim reprezentowane były również przez lokalnych polityków. Stanowisko Urzędu Miasta Katowice prezentował Wiceprezydent Mariusz Skiba, któremu podlega Wydział Kształtowania Środowiska.
 
Spotkanie otworzył dyrektor programu Interreg Europa, Erwin Siweris. Przedmiotem obrad okrągłego stołu i dyskusji były lokalne polityki energetyczne oraz ich powiązanie z polityką klimatyczno‐energetyczną prowadzoną na szczeblu europejskim. Uczestnicy delegacji zapoznali się z przykładami projektów, które zostały zrealizowane na dawnych terenach poprzemysłowych i mogli ocenić ich wpływ na środowisko oraz układ przestrzenny miasta. Takimi przykładami były m.in. centrum zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, utworzone przez Miasto Lille w celu wsparcia projektów budowlanoremontowych dla mieszkańców, eko‐dzielnica wraz z Centrum Doskonałości i inkubatorem
przedsiębiorczości, które znajduje się w budynku po dawnych zakładach włókienniczych. Goście mieli również okazję zobaczyć tereny objęte programem urbanistycznym kładącym nacisk na integrację z krajobrazem, składającym się m.in. z nowej stacji TGV, parkingów, sklepów, biur, hoteli, mieszkań, sali koncertowej.
 
Realizację projektu zaplanowano na lata 2017‐2021. Projekt dofinansowany jest ze środków programu Interreg Europa, a jego wartość całkowita wynosi prawie 1,5 mln euro.