III wizyta studialna

Wizyta studyjna uczestników projektu MOLOC w Hamburgu

W dniach 12.09 - 13.09.2018 r. w Hamburgu w Niemczech miała miejsce druga wizyta studialna projektu MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”, dofinansowanego z programu Interreg Europa.

Program dwudniowego spotkania obejmował prezentację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hamburg jako narzędzia służącego celom efektywności energetycznej i polityki niskoemisyjnej. W planie zagospodarowania przestrzennego nowej dzielnicy Oberbillwerder oraz rewitalizacji dzielnicy portowej Hafen City położono nacisk na ideę zrównoważonego rozwoju. W czasie spotkania uczestnicy odwiedzili hutę metali nieżelaznych Aurubis AG. Zakład realizuje projekt związany z wykorzystaniem ciepła odpadowego z procesu odsiarczania w celu ogrzewania wschodniej części HafenCity. Projekt jest w trakcie realizacji i planowane jest uruchomienie sieci ciepłowniczej w tym sezonie grzewczym.

Liderem projektu jest miasto Lille, a partnerami miasta: Turyn (Włochy), Hamburg (Niemcy) i Suczawa (Rumunia) oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice i Europejska Sieć „Energy Cities”. Stronę polską podczas spotkania reprezentowali dr Beata Urych, dr Anna Śliwińska z Głównego Instytutu Górnictwa, Pan Jakub Kułach z Urzędu Miasta Katowice oraz Pani Katarzyna Korszun-Kłak z Urzędu Marszałkowskiego.