IV wizyta studialna

Wizyta studyjna projektu MOLOC w Rumunii

W dniach 6-7 listopada br. odbyło się dwudniowe spotkanie partnerów oraz interesariuszy projektu MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”, dofinansowanego z programu Interreg Europa.

Spotkanie miało charakter wizyty studialnej, a jego celem była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się ze strategią niskoemisyjną miasta Suczawa. Wśród działań podejmowanych w mieście Suczawa należy wymienić przede wszystkim wymianę oświetlenia na LED oraz wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, a także zakup miejskich samochodów elektrycznych oraz budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych. Miasto Suczawa zakupiło do tej pory 11 samochodów elektrycznych, 2 samochody typu van oraz 1 zamiatarka. W mieście dostępnych jest 14 zwykłych stacji ładowania oraz 14 stacji szybkich. Ze stacji bez opłat mogą korzystać prywatni posiadacze samochodów elektrycznych. Rozwój elektromobilności wydaje się obecnie priorytetem w tym stutysięcznym mieście – miasto planuje w najbliższej przyszłości całkowitą wymianę taboru autobusowego na autobusy elektryczne (około 50 szt.) oraz budowę stacji ładowania dla każdego z nich. Miasto zakupiło również rowery elektryczne, które są zasilane w stacjach ładowania energią wytworzoną w ogniwach PV, a korzystają z nich strażnicy miejscy oraz urzędnicy. W trakcie wizyty uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić miejską elektrociepłownię opartą w 100% o biomasę – drewno odpadowe. Elektrociepłownia została utworzona przez inwestora prywatnego na terenie poprzemysłowym, a obecnie dostarcza ciepło dla całego miasta Suczawa (ok. 60% miasta jest podłączone do sieci ciepłowniczej) oraz wytwarza energię elektryczną – moc maksymalna wynosi 30 MW.

Liderem projektu jest miasto Lille, a partnerami miasta: Turyn (Włochy), Hamburg (Niemcy) i Suczawa (Rumunia) oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice i Europejska Sieć „Energy Cities”.