II wizyta studialna

Tym razem w Katowicach miała miejsce druga wizyta uczestników projektu MOLOC.

W dniach 13-14 czerwca 2018 r. uczestnicy projektu spotkali się w naszym mieście na sesjach wykładowych. Spotkanie otworzył wiceprezydent Miasta Katowice - Mariusz Skiba i koordynator Centrum Czystych Technologii Węglowych - prof. Krzysztof Stańczyk. Program dwudniowego spotkania obejmował przedstawienie realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Miasto Katowice zaangażowane jest w wiele projektów związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, zwiększeniem efektywności energetycznej budynków oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Miasto Katowice ma również bogate doświadczenie w zakresie niwelowania skutków wieloletniej degradacji środowiska dlatego też jest gospodarzem nadchodzącego Szczytu Klimatycznego ONZ (COP 24). W czasie spotkania przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa zaprezentowali innowacyjne rozwiązania dotyczące monitorowania jakości powietrza min. poprzez zastosowanie dronów oraz czujników smogu – Eko-Patrol GIG. W czasie sesji wykładowej członkowie grupy interesariuszy projektu MOLOC (Śląski Związek Gmin i Powiatów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Politechnika Śląska) omówili realizowane na śląsku działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

W trakcie spotkania odbyły się wizyty studyjne w obiektach związanych z zagadnieniami rewitalizacji terenów poprzemysłowych przekształconych w tereny kulturalno-rozrywkowe (Strefa Kultury w Katowicach), kompleksy budynków energooszczędnych (GPP Business Park S.A. oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.) oraz przykłady rozwoju systemu transportowego (Centrum przesiadkowe Katowice Ligota).

Liderem projektu jest miasto Lille (Francja), a partnerami miasta: Turyn (Włochy), Hamburg (Niemcy) i Suczawa (Rumunia) oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice i Europejska Sieć „Energy Cities”. Ze strony polskiej projekt koordynuje dr Beata Urych z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Pan Daniel Wolny z Urzędu Miasta Katowice.