II spotkanie miedzyregionalne


Drugie międzyregionalne spotkanie w ramach projektu MOLOC

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu MOLOC odbyło się w dniach 26 – 29 listopada br. w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg (Niemcy).

Podczas trzydniowego spotkania partnerów omówiono lokalne wyzwania środowiskowe i energetyczne. Partnerzy projektu zaprezentowali najlepsze praktyki związane z osiągnięciem celów polityki niskoemisyjnej, tj. projekty związane z oświetleniem ulicznym, zarządzaniem energią i mediami w budynkach użyteczności publicznej, efektywnością energetyczną, strategią stymulowania budowy zielonych dachów i poprawą jakości powietrza w miastach partnerskich.  Działania prowadzone przez miasta pozwoliły na osiągnięcie już wielu korzyści takich jak: mniejsze zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne oraz mniejsze zużycie energii i mediów przez budynki użyteczności publicznej. W przypadku rozwoju strategii zielonych dachów stwierdzono wzrost retencji wód opadowych, zapewnienie nowych siedlisk, zmniejszenie efektu miejskich wysp ciepła, absorpcje zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie hałasu w przestrzeni miejskiej oraz wzrost jej atrakcyjności dla mieszkańców i inwestorów.

Podczas drugiego dnia wizyty studialnej na terenie stałej międzynarodowej wystawy architektoniczno-budowalnej – IBA Hamburg – uczestnicy mogli zobaczyć innowacyjne, zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, w tym m.in. pasywny budynek wielorodzinny wykonany w całości z drewna, budynek typu „zrób to sam” czy budynek z aktywną biologicznie elewacją w postaci bioreaktora z algmi w szklanych panelach. Tego dnia uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć również obiekt  „Energiebunkier” - tj. zrewitalizowany powojenny bunkier, który obecnie pełni rolę magazynu energii opadowej i elektrociepłowni. Obiekt ten wyposażony zosatał w olbrzymi zbiornik mieszczący 2 mln litrów ciepłej wody, układy kogeneracyjne oraz instalacje solarne i fotowoltaiczne, dostarczając ciepło do 3 tys. gospodarstw domowych i do 1 tys. energię elektryczną.