II III spotkanie interesariuszy

Drugie i trzecie spotkanie interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC

 

Spotkania grupy interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC odbyły się w dniu 18 października 2017 r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz w dniu 12 grudnia 2017 r. w Głównym Instytucie Górnictwa. 

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele podmiotów i instytucji działających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w województwie śląskim, w tym przedstawiciele 14 gmin i miast województwa śląskiego, którzy byli reprezentowani przez członków Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, przedstawiciele władz regionalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), instytucji finansujących projekty proekologiczne (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), jednostek naukowo-badawczych (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. i Politechnika Śląska) oraz organizacji pozarządowych (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Polska Izba Ekologii).

Drugie spotkanie było poświęcone rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej w miastach i gminach województwa śląskiego. Pan Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice przedstawił aktualny stan realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Katowice. Następnie rozpoczęły się warsztaty, które prowadziła Pani Beata Urych z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa. Warsztaty dotyczyły analizy barier w kształtowaniu, realizacji i wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej przez władze lokalne, a także próba wskazania sposobu usuwania tych barier.

Pełny opis wniosków z II spotkania interesariuszy...pobierz

Na trzecim spotkaniu grupy interesariuszy Pan Mariusz Ćwięczek, pełniący rolę eksperta oceniającego wnioski, przedstawił zasady merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie w dziedzinie efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach RPO WSL 2014-2020. Ekspert zwrócił uwagę na kluczowe kryteria oceny oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników spotkania. W dalszej części spotkania zaprezentowano elementy systemu zarządzania energią w budynku (Building Management Systems  - BMS) i potencjalne korzyści płynące z wdrożenia tego rozwiązania w miastach i gminach. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi problemów i trudności z przygotowaniem takiej inwestycji, sposobami jej finansowania i wdrożeniem BMS w budynkach miejskich. Na zakończenie spotkania Pani Beata Urych przedstawiła informacje z drugiego międzyregionalnego spotkania projektu MOLOC, które odbyło się w dniach 26 - 29.11.2017 r. w Hamburgu.