I wizyta studialna

Pierwsza wizyta studyjna projektu MOLOC

W Turynie we Włoszech miała miejsce pierwsza wizyta studialna projektu MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”, dofinansowanego z programu Interreg Europa.

Program dwudniowego spotkania obejmował prezentację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turyn jako narzędzia służącego celom efektywności energetycznej i polityki niskoemisyjnej, doświadczeń Turynu związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, a także działalności Politechniki Turyńskiej oraz Centrum Energetycznego (Energy Center Lab). W czasie spotkania przedstawiono system wspomagania decyzji przestrzennych w zakresie planowania energetycznego w mieście. Wizyta studyjna MOLOC w Turynie została uwzględniona w oficjalnym programie konferencji EU Green Week https://www.eugreenweek.eu/daily-report/daily-report-day-three. W trakcie spotkania przewidziano ponadto wizyty studyjne obiektów poprzemysłowych (huty żelaza i stali, hale produkcyjne Fiata, zakłady włókiennicze itp.) poddanych przekształceniu w tereny rekreacyjne, edukacyjne i kulturalne, takie jak parki, boiska, szkoły, restauracje, muzea.

Liderem projektu jest miasto Lille, a partnerami miasta: Turyn (Włochy), Hamburg (Niemcy) i Suczawa (Rumunia) oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice i Europejska Sieć „Energy Cities”. Stronę polską podczas spotkania reprezentowali dr Beata Urych, dr Anna Śliwińska z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Pan Daniel Wolny z Urzędu Miasta Katowice.