I spotkanie miedzyregionalne

Pierwsze spotkanie międzyregionalne w ramach projektu MOLOC

W dniach 27-28 września br. w Suczawie, w Rumunii odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”, dofinansowanego z programu Interreg Europa.

Program dwudniowego spotkania obejmował sesję plenarną poświęconą najlepszym praktykom, które przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki niskoemisyjnej oraz warsztaty prowadzone przez Europejską Sieć „Energy Cities”, podczas których zidentyfikowano najważniejsze bariery, uniemożliwiające wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na poziomie lokalnym.

Liderem projektu jest miasto Lille, a partnerami miasta: Turyn (Włochy), Hamburg (Niemcy) i Suczawa (Rumunia) oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice i Europejska Sieć „Energy Cities”. Stronę polską podczas  spotkania reprezentowali dr Beata Urych, mgr inż. Alina Rejman-Burzyńska i mgr Aleksandra Tokarz z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Pani Monika Niemczyk z Urzędu Miasta Żory i Pan Daniel Wolny z Urzędu Miasta Katowice.