MOLOC

Tytuł projektu: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej.
Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

Partner wiodący: Miasto Lille (Francja)

Partnerzy projektu: 
Miasto Turyn (Włochy)
Główny Instytut Górnictwa przy współpracy Miasta Katowice (Polska)
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy)
Miasto Suczawa (Rumunia)
Energy Cities

Cel projektu: Celem projektu MOLOC jest opracowanie modelowych europejskich działań w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną. Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Jednym z efektów projektu ma być zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej.  

Kierownik projektu w GIG:
dr Beata Urych
e-mail: burych@gig.eu
tel: +48 32 259 24 55

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/moloc/


Archiwum

02.10.2017

Pierwsze międzyregionalne spotkanie projektu MOLOC 

W dniach 27-28 września br. w Suczawie, w Rumunii odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu MOLOC ... więcej

26.04.2017

Pierwsze spotkanie grupy interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC 

26 kwietnia 2017 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się pierwsze spotkanie grupy interesariuszy w ramach projektu MOLOC ... więcej

17.03.2017

Spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC

W dniach 13‐15 marca 2017 r. w Lille, Francja odbyło się spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej” (Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy... więcej


Aktualności


20.06.2018

Tym razem w Katowicach miała miejsce druga wizyta uczestników projektu MOLOC... więcej


28.05.2018

W Turynie we Włoszech miała miejsce pierwsza wizyta studialna projektu MOLOC... więcej


11.06.2018

Kolejne spotkanie grupy interesariuszy MOLOC odbyło się w Wiśle... więcej

 


27.12.2017

Drugie i trzecie spotkanie interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej 

Spokania grupy interesariuszy ds. gospodarki niskoemisyjnej odbyły się w dniu 18 października br. w Siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz w dniu 12 grudnia br. w Głównym Instytucie Górnictwa... więcej

 


15.12.2017

Drugie międzyregionalne spotkanie projektu MOLOC

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu MOLOC odbyło się w dniach 26 – 29 listopada br.
w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg... więcej