Kontakty Baza Hg

Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
Adres:

Główny Instytut Górnictwa

Zakład Terenów Poprzemysłowych

i Gospodarki Odpadami

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

http://www.gig.eu

Tel.: +48 32 259 21 64
Fax: +48 32 259 27 40
e-mail:  bbialecka@gig.katowice.pl