II spotkanie międzynarodowe AWAIR


Tym razem w Katowicach miała miejsce pierwsza wizyta uczestników projektu AWAIR.

 

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu AWAIR dofinansowanego z Interreg Central Europe. Do Katowic przyjechali reprezentanci instytucji realizujących projekt między innymi z Włoch, Niemiec, Austrii i Węgier. Spotkanie otworzył wiceprezydent Miasta Katowice - Mariusz Skiba.

Celem projektu  jest poprawa zarządzania środowiskowego, a tym samym zmniejszenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie obywateli, w szczególności grup najbardziej wrażliwych tj. dzieci, osób w podeszłym wieku i osób ciepiących na choroby układu oddechowego. Rezultatem ma być opracowanie  planu dotyczącego zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców.

W ramach dwudniowego spotkania projektowego odbyło się szereg prezentacji i dyskusji. Tematyka spotkania  koncentrowała się na metodach łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji miast do jego zmian oraz narzędzi do oceny efektywności wdrażania takich działań w mieście. W czasie spotkania dokonano przeglądu rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych do prognozowania jakości powietrza i informowania mieszkańców o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu. Następnie partnerzy wymienili się wiedzą dotyczącą strategii koordynacji planów miejskich, oraz doświadczeń dotyczących współpracy miast i zaangażowaniu interesariuszy i mieszkańców w badania i innowacje na poziomie tzw. funkcjonalnych obszarów miejskich.