Projekty i inicjatywy badawcze

Centrum Czystych Technologii Węglowych

 

W niniejszej zakładce prezentowane są przykłady projektów naukowych, badawczych oraz prac utylitarnych realizowanych w ramach CCTW.