Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) - Potencjał badawczy Części Technologicznej w Zabrzu (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla)

Charakterystyki technologiczne instalacji:

  • Instalacja zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym - czytaj tutaj
  • Instalacja spalania objętościowego paliw - czytaj tutaj
  • Instalacja suszenia paliw stałych - czytaj tutaj
  • Instalacja usuwania CO2 metodą absorpcji aminowej - czytaj tutaj
  • Instalacja konwersji paliw w reaktorze z tlenkową pętlą chemiczną - czytaj tutaj
  • Instalacja spalania paliw w turbinie gazowej - czytaj tutaj
  • Instalacja odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym - czytaj tutaj
  • Instalacja zgazowania/pirolizy paliw stałych - czytaj tutaj
  • Instalacja zgazowania biomasy - czytaj tutaj
  • Węzeł przygotowania węgla - czytaj tutaj