Osoby kontaktowe CCTW Zabrze

Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

 jz

Jarosław Zuwała
tel:
e-mail:
+ 48 32 271 51 52

 

 

Sekretarz Naukowy

ms

Marek Ściążko

tel:
e-mail:
+48 32 274 50 07

 

 

 

 

Dyrektor Centrum Badań Technologicznych

 

Sławomir Stelmach
tel:
e-mail:
+48 32 621 63 00

 

 

 

Dyrektor Centrum Badań Laboratoryjnych

 tt

Teresa Topolnicka
tel:
e-mail:
+ 48 621 62 56