Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Zakres działalności  

Badania:

 • mineralnych spoiw górniczych;
 • odpadów w procesie odzysku R14 w podziemnych technikach górniczych;
  • jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej;
  • do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawałem stropu, podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych;
  • do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych;
  • do likwidacji zbędnych wyrobisk (w tym szybów);
  • do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych;
 • skład chemiczny naturalnych paliw stałych;
 • własności fizyko-chemiczne alternatywnych paliw wtórnych;
 • własności fizyko-chemiczne odpadów wydobywczych;
 • zmiany chemizmu skał otaczających w sąsiedztwie georeaktorów w procesach podziemnego zgazowania węgla.

Możliwe obszary współpracy

 • energetyka,
 • inżynieria środowiska,
 • drogownictwo.

Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Kluczowa aparatura i techniki analityczne:

 • fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją długości fali Rigaku WD XRF ZSX Primus II
 • emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Perkin Elmer Optima 5300 DV
 • analizatory paliw stałych, alternatywnych (wtórnych) i odpadów wydobywczych
 • EA Eltra HELIOS CHS 900,
 • EA Eltra N-580, IKA C5000,
 • Gerhardt VAPODEST 40,
 • MA-2000 (Hg)

Możliwości analityczne:

 • Zakresy pomiarowe od 1 ppb do 100% masy próbki;
 • Zakres oznaczeń – układ okresowy pierwiastków od H do lantanowców i metali ziem rzadkich włącznie

więcej ->

Osoby do kontaktów merytorycznych

Dr inż. Katarzyna BOJARSKA, tel. (+48) 32 259 2280, e-mail: kbojarska@gig.eu

Słowa kluczowe

odpady, spoiwa, paliwa wtórne, badania