Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
Telefon: +48 32 259 21 89
Fax: -
E-mail: g.mutke@gig.eu