Laboratoria Badawcze Centrum Czystych Technologii Węglowych - Katowice

zlokalizowane są w nowowybudowanym, nowoczesnym obiekcie na terenie Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach, przy Pl. Gwarków 1.

CCTW Obejmuje pięć zakładów GIG wraz z ich laboratoriami. 

W Laboratoriach Badawczych prowadzi się interdyscyplinarne prace, m.in. w zakresie:

 • badań właściwości fizykochemicznych paliw stałych,  badań budowy pertrograficznej węgla oraz oceny wpływu właściwości  i budowy oraz składu paliw stałych na ich wykorzystanie,
 • inżynierii procesowej, nanotechnologii i ogniw paliwowych,
 • racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii,
 • badań i monitoringu środowiska, w tym:
  • pomiarów emisji zanieczyszczen do środowiska
  • odpadów stałych,
  • związków organicznych w środowisku
  • wód kopalnianych, ścieków poprocesowych i wód zanieczyszczonych,
  • monitoringu środowiskowego i badań mineralogicznych
 • minimalizacji skutków środowiskowych produkcji i wykorzystania węgla,
 • analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w cyklu życia technologii i produktów,
 • rozpoznania złóż węgla, kopalin towarzyszących, 
 • rozpoznania potencjału składowania CO2,
 • modelowania procesów fizycznych i fizykochemicznych związanych z innowacyjnymi technologiami oraz ich optymalizacja

Zakład Oszczedności Energii i Ochrony Powietrza

Kierownik Zakładu, Koordynator CCTW Laboratoria: 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Telefon: +48 32 259 22 67
Fax: +48 32 259 22 67
 • Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii więcej info ->
E-mail:

kstanczyk@gig.eu

 • Laboratorium Instalacji Doświadczalnych (CCTW Mikołów) więcej info ->

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych więcej info ->

Kierownik Zakładu 
Dr Leokadia Róg
Telefon:

+48 32 259 22 76

 +48 512 293 854

Fax: +48 32 259 22 41
E-mail:

l.rog@gig.eu

Zakład Monitoringu Środowiska

Kierownik Zakładu Laboratoria: 
dr Leszek Drobek
Telefon: +48 32 259 26 77
Fax: -
E-mail: ldrobek@gig.eu


Zakład Geologii i Geofizyki

Kierownik Zakładu Laboratoria:
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
Telefon: +48 32 259 21 89
Fax: -
E-mail g.mutke@gig.eu