O Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW):

CCTW to innowacyjne laboratoria badawcze powstałe w ramach wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) z Zabrza. Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 -2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Środki unijne przeznaczone na realizację PO IG pochodziły w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Laboratoria powstały z myślą o utworzeniu w Polsce unikatowego ośrodka naukowego, który prowadziłby prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój know-how dla komercjalizacji innowacyjnych Czystych Technologii Węglowych (CTW).

Na infrastrukturę badawczą CCTW składają się laboratoria oraz instalacje demonstracyjne dzięki którym Centrum może realizować badania podstawowe, prace badawczo-rozwojowe oraz demonstracyjne dotyczące perspektywicznych technologii wykorzystania węgla.

Infrastruktura CCTW jest udostępniana innym jednostkom w kraju i za granica  na zasadach rynkowych. Badania prowadzone w CCTW możliwe są zarówno w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej, aż do skali PDU, co przyczynia się do zwiększenia potencjału komercjalizacyjnego  opracowywanych w CCTW technologii.